DUPONT IBÉRICA

DUPONT IBÉRICA

gener 2012

DESCRIPCIÓ:

Implantació de la imatge «FIVE STAR» en cinc punts de la xarxa de DuPont Ibérica.