GENERAL ÒPTICA

GENERAL ÒPTICA

octubre 2011

DESCRIPCIÓ:

Identificació de diversos punts de venda de la cadena d’òptiques.