HOTEL RIU PALACE PENÍNSULA

HOTEL RIU PALACE PENÍNSULA

maig 2012

DESCRIPCIÓ:

Senyalització integral d’un edifici de 17 plantes. Destaca la instal·lació d’un rètol de lletres corpòries de 3,5 metres d’alçària amb frontal de substrat flexible i il·luminades amb díodes emissors de llum (LED), i d’un rètol del nom amb lletra individual d’1,80 metres.